Strona Główna
Kontakt
MENU
PODSTAWA PRAWNA

Akty prawne związane z obowiązkiem prowadzenia oraz udostępnienia w sieci internet wykazu informacji o środowisku oraz jego ochronie.:

Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

Nowelizacja - USTAWA z dnia 24 lutego 2006 r. o zmianie ustawy — Prawo ochrony środowiska

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Strona Główna
Copyright 2006 by Trol Intermedia. All rights reserved.