Strona Główna
Kontakt
MENU
O PROGRAMIE

Zgodnie z ustawą  Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 50 poz. 360 z dnia 28 marca 2006 r.) oraz  ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227), organy administracji publicznej są zobligowane do prowadzenia wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w formie elektronicznej i udostępniania go społeczeństwu za pośrednictwem sieci Internet.

Program RIOS zapewnia realizację przez organy administracji publicznej  obowiazku prowadzenia ewidencji i udostępnienia dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Aplikacja jest w pełni zgodna z obowiązującymi aktami prawnymi.
 
- Publikowane dane są bardzo przejrzyste, dodawanie oraz wyszukiwanie informacji jest w pełni intuicyjne.
 
- System zbudowany jest w oparciu o słowniki umozliwiające dodawanie stałych danych tj. miejsca przechowywania dokumentów, podmioty, oraz organy.
 
- W oprogramowaniu może pracować dowolna ilość redaktorów, którzy są przydzielani w danej jednostce przez administratora.
 
- Dane automatycznie  po zapisaniu, w zależnosci o ich jawnosci, są publikowane oraz dostepne dla społeczeństwa w Internecie.

Akty prawne:

Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

Nowelizacja - USTAWA z dnia 24 lutego 2006 r. o zmianie ustawy — Prawo ochrony środowiska

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 17 czerwca 2003 r.w sprawie określenia wzoru publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Strona Główna
Copyright 2006 by Trol Intermedia. All rights reserved.